QSR24h jest zgodnie z DIN EN ISO 9001:2015 wykwalifikowanym usługodawcą dla dostawców przemysłu samochodowego. Pomagamy usunąć zakwestionowane braki jakości przez odpowiednie środki. Wykonujemy zlecone prace we wskazanym miejscu wykwalifikowanym personelem. Codziennie podejmujemy wyzwania rynku w celu osiągnięcia coraz wyższe standardy jakości świadczonych przez nas usług. Stanowi to integralną częś naszej polityki jakości. W przypadku dodatkowych zadań dysponujemy rozbudowaną siecią powiązań z zewnętrznymi agencjami i usługodawcami. Przekonajcie się Państwo o jakości naszych usług i naszego serwisu.